тел.: 088 700 35 22
тел.: 088 990 49 33

Виста бела

Български сорт, наричан още Петровка.

Дървото има силен растеж. Короната е широкопирамидална до кълбовидна, умерено гъста. Родовитостта е добра. Цъфти средно рано. Ябълките узряват първото десетдневие на юли, но се берат два-три пъти, заради неравномерното им зреене. Плодовете са средно едри, плоскокълбовидни. Кожицата е гладка, плътна, здрава, жълтеникаво-зеленикава, покрита с размита виолетово-червена украска. Месото е бяло до зеленикаво, сочно, сладко с лек кисел привкус, слабо ароматно, с добро качество.

Сортът е слабо чувствителен на брашнеста мана и струпясване. При обикновени условия плодовете се запазват за около 2 месеца, а в хладилни помещения за по-дълъг период от време. Понасят добре транспорт и манипулация.

Добър опрашител за други сортове ябълки. Опрашители могат да са Айдъред, Либърти, Прима, Червена превъзходна, Молиз делишес и други.

Висококачествен овощен посадъчен материал от производител