тел.: 088 700 35 22
тел.: 088 990 49 33

Харденпонтова масловка

Плодовете са едри (около 170–200 гр.), дюлообразни, с неравна повърхност. Кожицата е тънка, гладка, зеленикавожълта, слабо червена от огрятата страна. Месото е бяло с жълтеникав оттенък, сочно, слабо кисело, ароматно.

Опрашители са Вилямова и Боскова масловка, Пас красан.

Висококачествен овощен посадъчен материал от производител