тел.: 088 700 35 22
тел.: 088 990 49 33

Висококачествен овощен посадъчен материал от производител